Menya Gahunda y’amasengesho yo ku itariki 21/2/2018

Ubuzima bw’Umukristo bugomba kurangwa no gusenga no gusoma ijambo ry’Imana ariko ibi ntibihagije kuko dusabwa no gushyira mu bikorwa ibyo twasomye tukabibamo bikaba ubuzima bwacu, ariho ijambo ry’Imana ryatubwiye ngo Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kandi kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry’Imana Abaroma 10:17.

Iyo dusenga dufite kwizera tubona ibyo twasabye Imana, kuko ikorera mu gihe cyayo ngo yiyubahishwe.

Benedata duhurira kuri uru rubuga nkuko tumaze kubimenyera byabaye ubuzima bwacu ku munsi wo ku wa Gatatu tuba dufite Amasengesho yo kwiyiriza ubusa le 21/2/2018 tuzaba dufite amasengesho yo gusengu no kwiyiriza ubusa, aha ababyeyi batwite, abonsa abana, ndetse na wa muntu urwaye ntago yiyiriza ubusa gusa nawe afatanya n’abandi gusenga atiyirije.

Intego y’amasengesho: Tuve mu bidutandukanya n’Imana.

Icyanditswe: Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira bemererwe kwegera cya giti cy’ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Ibyahishuwe/ Revelation 22:14

Turi mugihe ubutumwa bwibutsa abantu kwihana buboneka hamwe na hamwe, ndetse bamwe bibagiwe ko nyuma y’ubu buzima hariho ubundi buzima, ariko nubwo bimeze gutyo Imana iravugana natwe ngo abo nkunda ndabacyaha irimo kutwibutsa ko dukwiriye gukuraho ibizira n’imirimo y’umwijima twagendeyo ngo tugendere mu Mucyo nkuko nayo ari Umucyo, kandi Imana niyo kwizerwa yiteguye kutubabarira amen

Imana irimo kutwibutsa ko hahiriwe ukora ibitunganye akirinda ko hari ibya mwanduza, nubwo iyi si yuzuyemo ubunyerere ariko uwirinda muri byose uwo niwe uzinjira mu bwami bw’Imana,

Bibiliya iratubwira ngo mbese byatumarira iki gutunga ibyisi byose ariko nyuma tukabura ubugingo buhoraho, nibyiza gukora ariko ibyo dukora byose dukiranuke muri byose, kugato na kanini,

Mwenedata ukundwa n’Imana, irimo kutwibutsa gusenga twiyirije ubusa kandi dufite intego yo kwimuka tukava mubidutandukanya n’Imana.

Aya masengesho tuyakora buri wa Gatatu, turi mubice byisi bitandukanye ununtu akagenda akoresha isaha y’igihugu arimo, tuyatangira mu gitondo umuntu akicura(agikanguka) tukayasoza Nimugoroba saa kumi nebyiri (18:00)

Imana y’Amahoro idushoboze kandi ibahe umugishaАндрей Павелко личная жизньмтс не отправляет смсбилайн отправить смс бесплатно с компьютера

5 thoughts on “Menya Gahunda y’amasengesho yo ku itariki 21/2/2018

 • Imana idushoboze kandi iduhane umugisha twese

  Musubize
 • murakoze cyane,uwiteka akomeze kubagirira neza

  Musubize
 • Imana idufashe igumye kuba muruhande rwacu itwumvire mubyo tuyisaba

  Musubize
 • Inyigisho turonkera muri Bohoka ziradufasha ariko ikitugora cane n amajambo amwamwe kuko tutazi ururimi rw ikinyarwanda,ariko twizeyeko tuzoza turavyumva uko tuza turasoma.Imana ihezagire abakozi bayo nabumviriza bakongera bagakurikiza ivy ijambo ry Imana risaba.

  Musubize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *